Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

1. Aydın Tarım İstişare Toplantısı

 

İlimizde yapılan ve yapılacak olan gıda, tarım ve hayvancılık konularındaki çalışmalarda daha etkin ve kaliteli hizmet verilebilmesi, karşılaşılan zorlukların aşılması, problemlerin çözülmesi, yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin değerlendirilmesi, tarıma dayalı kuruluşlarla işbirliğinin ve bu alandaki çalışmaların sürekliliğinin sağlanarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen Aydın Tarım İstişare toplantılarının ilki, 09.01.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz İncir Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nazmi KOŞAR, Ziraat ve Veteriner Fakültesi dekanları, tarımla ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kooperatif ve birliklerin temsilcileri katıldı.  Toplantıda İl Müdürümüz Sayın Fuat Fikret AKTAŞ tarafından İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalar ve sektörde yaşanan sorunlardan bahsedildi. Aydın Tarım İstişare toplantılarının, önceden belirlenecek gündem maddeleri üzerinden tarıma dayalı kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkılarıyla üç ayda bir yapılmasına karar verildi.