Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

İlimizde Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme ve Gen Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

İlimizde küçükbaş hayvancılığını geliştirme ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik Çine Çaparı Koyunu ırkı için 2005 yılı, Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında ise Karya koyunu, Kıvırcık koyunu ve Kıl keçisi için 2006 yılından beri bakanlığımız tarafından yapılan desteklemeler devam etmektedir. 2005-2017 yılları arasında Çine çaparı koyunu yetiştiren çiftçimize toplam 91.242 (Doksan bir bin iki yüz kırk iki ) TL,  Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde yer alan 150 yetiştiricimize de 2006-2017 yılları arasında toplam 6.386.728 (Altı milyon üç yüz seksen altı bin yedi yüz yirmi sekiz ) TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Bu ıslah çalışmaları Birliğimiz; Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün oluşturduğu işbirliği dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız uzmanları tarafından da her yıl bilimsel değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

Birliğimiz; Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, İlimizdeki küçükbaş hayvancılığını geliştirme ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.