Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

TARIM DANIŞMANLIĞI EĞİTİM TOPLANTISI

Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliğinden Tarım Danışmanı İbrahim ALTINTAŞ ile Karacasu İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salanunda 19 Şubat Pazartesi günü Yetiştiricilerimize Tarım Danışmanlığı Eğitimi Kapsamında Tarım Danışmanlarımız Orçun ORUÇOĞLU ve Özlem EKİNCİ ile Hayvan Yetiştiriciliğinde Otlatma Alanlarının Münavebeli Otlatılması adı altında eğitim toplantısı yaptık.